PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

A PROINCOR PROJEKT

A PROINCOR projekt

A PROINCOR projekt az új termékeken, folyamatokon és szolgáltatásokon alapuló ismeretek terjesztésével és alkalmazásával foglalkozik. Célja a KKV-k versenyképességének erősítése innovációs teljesítményük fokozása révén a Balti-tengertől az Adriáig terjedő földrajzi folyosón. E földrajzi területre összpontosítva a projekt hozzá kíván járulni az egykori vasfüggöny keleti és nyugati oldalán fekvő régiók és országok közötti gazdasági különbségek csökkentéséhez. A gazdasági mutatók szempontjából még napjainkban is jelentős az eltérés kelet és nyugat között. A PROINCOR víziója, hogy kikövezi az innovációs folyosó kialakításához vezető utat az egykori választóvonal mentén fekvő régiókban.

Az Európai Unió kibővítésével kiváló lehetőség nyílt a balti-adriai folyosón egy tudásalapú gazdasági régió kialakítására, a Lisszaboni Stratégiával összhangban. A projekt nagy számban kívánja megszólítani főként a termelő és ipari szolgáltató szektorban tevékenykedő, innovációs igényekkel rendelkező vállalkozásokat az érintett régiókban és országokban. A projekt egy proaktív megközelítésen alapul, mely felméréssel és szakértői látogatásokkal kezdődik, mintegy 500 KKV bevonásával. A tanácsadók egy nemzetközi viszonylatban fejlesztett megközelítést használnak a KKV-k jelenlegi innovációs teljesítményének értékelésére. Az ingyenes innovációs auditokat tanácsadók végzik egy közös útmutató alapján. Az innovációs audit révén a nemzetközi innovációs menedzsment erősségei és gyengeségei megállapításra kerülnek. Az innovációs tanácsadó és a cégek vezetése akciótervet dolgoz ki a vállalkozás innovációs teljesítményének fokozása érdekében. Amennyiben szükséges a régió innovációs rendszeréből további szereplők (pl. K+F, technológiatranszfer terültéről) kerülnek bevonásra az újonnan induló fejlesztési projektek megvalósításához. Az innovációs tanácsadókat kiváló európai szakértők képezik ki a projekt kezdetén.

A tanácsadó csoport félévente találkozik, hogy az elért eredmények alapján áttekintse az alkalmazott módszertant. Ez a nemzetközi együttműködés biztosítja az innovációhoz kapcsolódó információk és tudás áramlását az érintett közép-európai régiókban. Egy külső szakértő nyomon követi az audit folyamatokat és a tanácsadó csoporttal közösen elemzi az esettanulmányokat. A tanácsadó csoport rendszeres személyes találkozói mellett a partnerség létrehoz egy web alapú monitoring rendszert is, hogy megkönnyítse a régiók és a nemzetek közötti kommunikációt és együttműködést. Az innovációs folyamat elsősorban a vállalkozások és az intézmények közötti kölcsönhatások révén valósul meg. A PROINCOR igyekszik kihasználni minden elérhető információt a KKV-k szemszögéből lényeges innovációs igényekkel és lehetőségekkel kapcsolatban annak érdekében, hogy erősítse az alkalmazás-orientált együttműködést az innovációs rendszer intézményei és a vállalkozások között a balti-adriai folyosón.

Ily módon az innovációs tanácsadó csoport összekapcsolja a tíz régió innovációs rendszerét és hozzáférést biztosít az új technológiákhoz és egyéb szakmai tapasztalatokhoz a partner régiókban. Az érintett régiókban a regionális innovációs tanácsadó csoportok fogják biztosítani a projekt fenntarthatóságát. A PROINCOR eredmény-orientált megközelítése mérhető lesz a továbbfejlesztett innovációs menedzsmenttel rendelkező cégek, a képzett menedzserek és alkalmazottak, a megkezdett termék- és folyamatfejlesztési – beleértve a befektetési és az újonnan létrehozott nemzetközi együttműködési - projektek számában kifejezve. A PROINCOR partnerség a projekt befejezését követően is törekszik az innovációs tanácsadók együttműködését és tevékenységét fenntartani. A PROINCOR hatásai részletesen elemzésre kerülnek, hogy ajánlásokat, javaslatokat adjon a jelenlegi innovációs rendszer fejlesztésével kapcsolatban, különösen a KKV-k részére létrehozott innovációs támogatások terén a Balti-tengertől az Adriáig.

PROINCOR up to date

Az Innovációs Konferencia kiadványa már elérhető

A 2010. június 23-án Bautzenben megtartott PROINCOR Innovációs Konferencia kiadványa megtalálható a Letöltés menüben.
Letöltés...