PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

MUNKACSOMAGOK, TEVÉKENYSÉGEK

Munkacsomagok

WP1: Projektmenedzsment és koordináció

Erős projektmenedzsment és koordináció

A TGZ Bautzen a felel a projekt átfogó menedzsmentjéért. A feladat ellátásához a TGZ egy nemzetközi projekt koordinátort és egy pénzügyi menedzsert jelöl ki. Emellett a TGZ projekt titkárságot állít fel a projekt koordinátor munkájának megsegítésére. Minden projekt partner regionális szinten kijelöl egy projekt és egy pénzügyi menedzsert. A partnerséget a kormányzó csoport irányítja (SG). Az SG vezetője a nemzetközi projekt koordinátor, tagjai a partner szervezetek regionális projektmenedzserei. Az SG feladata a projekt tervek szerinti előrehaladásának felügyelete és döntéshozatal a partnerek közötti feladatokkal és felelősséggel kapcsolatban. A döntéshozatal konszenzuson alapul, egyet nem értés esetén a többségi szavazat a döntő. A kijelölt munkacsomag (WP) vezetők koordinálják a munkacsomag feladatait, és folyamatosan tájékoztatják a projekt koordinátort.

A WP2 feladatainak ellátáshoz profi kommunikációs menedzsert jelölnek ki. A projekt megvalósítása az együttműködésen, párbeszéden, a partnerek (célcsoport, kulcsszereplők, alvállalkozók) aktív bevonásán és többszintű kommunikáción alapul. Habár az egyes partnereknek meghatározott szerepet és feladatokat látnak, mégis minden munkacsomagban tevékenyen részt vesznek az együttműködés erősítése érdekében. A partnerek közötti rendszeres kapcsolattartás megkönnyítése érdekében a partnerek e-mailt, telefonkonferenciát, skype-ot használnak a tervezett projekttalálkozók mellett. A projekt koordinátor és a pénzügyi menedzser a konfliktusok elkerülése érdekében folyamatos kapcsolatban áll a projekt partnerekkel. Félévente SG ülést szerveznek, beleértve a nyitó és záró rendezvényt is (1. Bautzen/Németország: 1. hónap; 2. Brno/Csehország: 9. hónap; 3. Trieszt/Olaszország: 15. hónap; 4. Debrecen/Magyarország: 21. hónap; 5. Ljubljana/Szlovénia: 27. hónap; 6. Poznan/Lengyelország: 34. hónap). A projekt koordinátor és az SG specifikus feladatai a KKV-k proaktív innovációs támogatására összpontosítanak, annak érdekében, hogy az innováció terjesztése és alkalmazása során felmerülő szűk keresztmetszeteket megszűntesse. Az SG létrehoz egy monitoring rendszert, hogy nyomon követhesse a projekt hatásait a megcélzott vállalkozások innovációs teljesítménye, valamint az adott régió innovációs kultúrája vonatkozásában. A koordinátornak és a SG-nak elő kell segítenie a nemzetközi együttműködéseket minden munkacsomag esetén. Ily módon a PROINCOR hozzájárul a területi kohézió, integráció és versenyképesség programcélokhoz a célterületen, a balti-adriai folyosón, az egykori vasfüggöny mentén.

WP2: Kommunikáció, tudásmenedzsment és disszemináció

A projekt eredményeinek széleskörű promóciója

A projekt eredményeinek a kiválasztott célcsoport körében történő, a lehető legszélesebb körű terjesztése elsődleges fontosságú a meghatározott célok elérése érdekében. Ezért a projekt kezdeti szakaszában egy disszeminációs terv kerül kidolgozásra, ami biztosítani fogja a folyamatos átláthatóságot a projekt teljes időtartama alatt. A projekt nyilvánosságának megteremtése már a projekt kezdeti szakaszában létrejön. Amint az első eredmények megszületnek, a konzorcium megkezdi a disszeminációs terv megvalósítását annak érdekében, hogy a projekt eredményeinek széleskörű és sikeres disszeminációja létrejöhessen. A nyilvánosság és a disszemináció biztosítása a hagyományos csatornákon keresztül történik, mint például saját honlap, hírlevelek, szóróanyagok, tömegmédia, sajtó, konferenciák, stb.

A projekt eredményei átemelhetők lesznek, mivel koherens, integrált keretekre épük és könnyen hozzáigazítható az INTERREG IVb együttműködési terület igényeihez. Ezen kívül hatás a hatást erősíti az is, hogy a partnerek a projekt céljai szempontjából nézve különböző intézményi kategóriákat képviselnek. A különböző partnerek révén a KKV-k vállalkozás- és innovációs fejlesztésében érdekelt regionális és nemzeti hálózatok valamint az innováció nemzetközi hálózatai (pl. EBN) bevonásra kerülnek. Lehetőség lesz az eredmények átadására külső érdekelt felek (nemzeti, regionális és helyi hatóságok, vállalkozástámogató szervezetek, egyetemek, vállalkozások) részére. Olyan tevékenységek szolgálják az eredmények átadását, mint pl.:

  1. Kapcsolat más hálózatokkal és egyedülálló szervezetekkel. Egy olyan társult tagokból álló nyílt csoport felállítása, ami hozzáféréssel rendelkezik (szigorú keretek között) a projekt eredményeihez. Állandó virtuális fórum kialakítása.
  2. Nyomtatott és vizuális anyagok széleskörű terjesztése konferenciákon és e-mailben. A projekt eredményei a kiválasztott nyomtatott anyagokon, CD-ken, levélben kerülnek terjesztésre a célcsoport körében. Továbbá ezek anyagok a tervezett konferenciákon is terjesztve lesznek. Workshopok rendezése (animáció és tudatosság, ismeret- és tapasztalatcsere, stb.) A partnerek által a projekt során felhalmozott tudás és tapasztalat a politikai döntéshozók részére bemutatásra kerülnek annak érdekében, hogy azok beépüljenek a regionális vagy nemzeti szintű politikai intézkedésekbe a KKV-k versenyképességének fokozása érdekében. A munkacsomag a projekt kezdetétől a végéig tart.

WP3: Nemzetközi megközelítés a KKV-k innovációs teljesítményének fokozására Közép-Európában

A KKV-k innovációs teljesítményének fokozása

A PROINCOR tőkét kíván kovácsolni a már meglévő innovációs tanácsadási módszerekből. A projekt kezdetén a partnerek elemzik az Európában fellelhető innováció-támogató tevékenységeket. E terület szakértői meghívásra kerülnek a nemzetközi innovációs konferenciára, hogy bemutassák módszereiket és elért eredményeiket. A partnerség a régiók igényeinek megfelelő és legsikeresebb megközelítést választják. A hangsúly a KKV-kon és a proaktív megközelítésen lesz. A kiválasztott módszertannak meg kell felelnie a termelő és szolgáltató folyamatoknak egyaránt. A PROINCOR arra törekszik, hogy szakértő tanácsadói szolgáltatást hozzon létre a partner régiókban. A projekt partnerek ezért innovációs tanácsadókat jelölnek ki. A regionális innovációs tanácsadókat európai szakértők képezik ki. Az innovációs tanácsadók a kiválasztott módszertan szerinti audit alapján határozzák meg az ipari termelő és szolgáltató szektorban működő KKV-k innovációs teljesítményét és jövőbeli igényeit. Regionális kampányok indulnak a valós innovációs igényekkel rendelkező KKV-k azonosítására. A projekt kezdetén minden partner 500 KKV-t keres meg levélben és telefonon. Csak olyan innovációs potenciállal kerülnek bevonásra a PROINCOR-ba, melyek fejleszthetők a projekt tevékenységei révén. A partnerség közös megegyezéssel határozza meg a projektbe a cégek projektbe történő bevonásának előfeltételeit. Az innovációs tanácsadó a kiválasztott 40-50 cég körében innovációs auditokat hajt végre a közösen kifejlesztett módszertan alapján. Cég menedzsmentje és alkalmazottai bevonásra kerülnek az audit folyamatába. A menedzsmenttel folytatott rövid workshop-ok révén meghatározzák a prioritásokat a fejlesztés struktúrájához és folyamataihoz. Az igények és lehetőségek azonosítása után az innovációs tanácsadók és regionális partnereik fogják segíteni a vállalkozásokat innovációs teljesítményük fejlesztésében.

Az innovációs tanácsadók, például, javaslatot tesznek a menedzsment módszerek megváltoztatására vagy a megfelelő partnerek megtalálásához a termék- vagy folyamatfejlesztési projektekhez kapcsolódóan. Az elkészült innovációs auditok egy belső web alapú monitoring rendszerben kerülnek dokumentálásra. A külső szakértő tanulmányozza az innovációs tevékenységeket, és rendszeresen találkozik a PROINCOR innovációs tanácsadó csoportjával, hogy elemezze az esettanulmányokat, visszajelzést adjon, és javaslatokat tegyen a folytatással kapcsolatban. Régiónként átlagosan 40 cég auditálása tervezett. Várhatóan a balti-adriai folyosó fejlett részein könnyebb lesz az innovációs igényekkel rendelkező cégek azonosítása, míg a kevésbé fejlett régiókban nagyobb erőfeszítést fog igényelni. Az auditált cégek kb. 20%-ánál innovációs projektek (képzés, termék- vagy folyamatfejlesztés, stb.) fognak indulni.

WP4: Együttműködés a különböző innovációt támogató szereplők között

Az innovációt támogató szereplők regionális és régiók közötti együttműködése

Amíg a WP3 elsősorban az audit módszertannal és az audit egyéni innovációs tanácsadók által történő lebonyolításával foglalkozik, addig a WP4 a regionális és a nemzetközi együttműködésekre lett tervezve. Egy innovációs tanácsadó nem tud minden szükséges szakterületet lefedni egy cég innovációs teljesítményének fejlesztéséhez. Egyrészt közvetlen beavatkozásokkal meg kell tudnia oldani a nyilvánvaló problémákat, másrészt az auditált cégre szabott szolgáltatásokat kell nyújtania, és támogatnia kell a más régiók, nemzeti vagy nemzetközi szervezetei által az auditok eredményeképp létrejött ajánlások megvalósítását, valamint innovációs projektek kezdeményezését, különösen a termék- és folyamatfejlesztési projekteket. A regionális projektmenedzser fő feladata, hogy támogassa az innovációs tanácsadó munkáját, és kapcsolatot alakítson ki a partnerek között a régió innovációt támogató rendszerével a vállalkozások szükségleteinek megfelelően. Továbbá a projekt partnerek elősegítik az együttműködést a régió kulcsszereplői (hatóságok, pénzügyi szervezetek, transzfer és kutatóintézetek) között a PROINCOR céljai mentén. Minden projekt partnernek ki létre kell hoznia egy regionális tanácsadó csoportot is. Ez a megközelítés utat nyit az innováció gyors megvalósításához és megkönnyíti a gyors reagálást a vállalkozás igényeire és a piaci trendekre. A regionális innovációs tanácsadó és regionális projektmenedzser figyeli az utánkövetési feladatokat és segíti a megvalósítást amennyiben szükséges. Ez bizalmat és fenntarthatóságot teremt a partnerek körében. A tanácsadó csoport félévente találkozik, hogy bemutassák az esettanulmányokat és megbeszéljék az audit folyamat továbbfejlesztését. A találkozók Grazban (6. hó), Brnoban (9. hó), Triesztben (15.hó), Debrecenben (21. hó), Ljubljana (27. hó) és Poznanban (34. hó) kerül megrendezésre. A külső szakértő visszajelzései fognak segíteni az auditok optimalizálásában és a cégek utánkövetési feladatainak támogatásában. Amennyiben szükséges az audit módszertan a legfrissebb megállapítások alapján kiigazításra kerül. A belső web alapú monitoring rendszer segítségével a tanácsadók a személyes találkozások közötti időszakokban tanulmányozhatják a többi régió tevékenységeit. Továbbá a monitoring rendszer adatbázisa, mint közös partnerkereső felület is használható lesz. E rendszer segíti a projekt partnerek, a cégek valamint az innováció különböző területéről érkező partnerek (K+F, transzfer, ipar, szolgáltatás, stb.) közötti erősebb kapcsolatok kialakítását a balti-adriai folyosón. Ily módon a PROINCOR hozzájárul az innovációs rendszer nemzetközi orientációjához és a nemzetközi keretek között működő KKV-k fejlesztéséhez.

WP5: Nemzetközi következtetések az innovációs politikával kapcsolatban

Következtetések a közép-európai innovációs politikával kapcsolatban

Minden partner összefoglalást ad régiója és országa innovációs politikájáról. Az elérhető innovációt erősítő eszközök és programok felsorolásra és a régiók közötti összehasonlításra kerülnek különös tekintettel a KKV-kat célzók esetén. Az aktuális politika hatásait a vállalkozások innovációban érdekelt vezetőivel és tulajdonosaival folytatott interjúk alapján kerülnek értékelésre. Ezek alapján kiderül, hogy a vállalkozások milyen mértékben élvezik a az állami támogatások keretében a technológia transzfer, K+F projektek, képzési programok, stb. hasznát. Jelenleg nagyon kevés KKV vesz részt európai innovációs projektben. A projekt partnerek megvizsgálják ennek okait a régiójukban. Egyfelől az akadályok és korlátozások kerülnek megvitatásra az innovációban érdekeltekkel, másfelől a sikeres innovációt támogató programok kiemelésre és bemutatásra kerülnek a partnerségi rendezvényeken, különösen az innovációs tanácsadó csoport ülésein és a záró konferencián. Az innovációs politika és a regionális vagy nemzeti innovációs rendszer között szoros a kapcsolat. A legtöbb innovációt támogató szereplő a parlament által korábban már jóváhagyott programokat valósít meg. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy Közép-Európában a regionális források nincsenek teljes mértékben kihasználva. Még mindig hiányzik a bizalom és a kölcsönös egyetértés a vállalkozások és a kutató és technológiatranszfer intézmények között az érintett régiókban a balti-adriai folyosón. Éppen ezért a PROINCOR elemezni fogja a regionális innovációs rendszer hatékonyságát. A partner régiók innovációs rendszere összehasonlításra kerül, hogy Közép-Európa változatosságából tanulni lehessen, és megtalálják a lehetőséget a fejlesztésre és az együttműködésre. A PROINCOR projekt konkrét eredményei - a továbbfejlesztett menedzsment struktúrák, az új vagy továbbfejlesztett termékek és folyamatok – a belső monitoring rendszerben kerülnek rögzítésre. A projekt menedzsmentje az eredményeket a KKV-k menedzsereivel és a külső szakértővel együtt elemzi, annak érdekében, hogy feltárják a vállalkozások innovációs teljesítményére és versenyképességére gyakorolt hatásokat. Az is tanulmányozásra kerül, hogy van-e valós hatása a kulcsszereplők közötti együttműködésre regionális és régiók közötti szinten. A projekt eredményei a meglévő innovációs programok továbbfejlesztéséhez javaslatok, ajánlások kidolgozásakor kerülnek felhasználásra. E javaslatok és ajánlások egy jelentésben összesítve lesznek. A nemzetközi tanácsadó testület fogja áttanulmányozni és elfogadni a jelentést a záró konferencia előtt. Az eredmények és javaslatok a záró konferencia során valamint a partnerek kommunikációs csatornáin keresztül kerülnek terjesztésre.

PROINCOR up to date

Az Innovációs Konferencia kiadványa már elérhető

A 2010. június 23-án Bautzenben megtartott PROINCOR Innovációs Konferencia kiadványa megtalálható a Letöltés menüben.
Letöltés...